Inschrijven is niet meer mogelijk voor het schooljaar 2020-2021!

Schooljaar 2020-2021

Vanaf 1 juni 2020 starten we met online inschrijvingen. (De inschrijvingen op school zijn opnieuw gestart op maandag 17augustus)

Je kan hier doorklikken naar mijnacademie.be. Je maakt eerst een account aan en dan kan het inschrijven beginnen. Je schrijft best in met het email-adres dat je hebt opgegeven bij de inschrijving vorig schooljaar. 
De lessenroosters vind je hier terug.

Je hebt bij de inschrijving zeker je rijksregisternummer nodig. 
Indien het bij een bepaalde inschrijving niet zou lukken om iets aan te passen (locatie, leerkracht, ...) zet het dan zeker bij de opmerkingen. Wij passen het voor u aan!
Heb je recht op vermindering, gelieve dan contact op te nemen met het secretariaat en het juiste attest te mailen naar elkedecleen@academiewijnegem.be. De vermindering zal dan na goedkeuring van het attest verrekend worden.

Schrijf je je liever in op één van onze secretariaten? Kom dan vanaf 17 augustus opnieuw langs. Elke avond zijn we open tussen 18u en 20u, op zaterdag tussen 10u en 12u. (In Zoersel gesloten op donderdag en vrijdag)

Vanaf 1/9 werken we op afspraak.
U kan via de volgende link in het juiste filiaal een afspraak maken.
Wijnegem: https://forms.gle/c7HHCW2f4NWqQGx58
Schilde: https://forms.gle/fjRvTbJNq65hwM2r7
Zoersel: https://forms.gle/CirWa5fUVrU3MudV6

We hebben ook een aantal instrumenten die we verhuren. Je kan nu eenvoudig online een instrument huren of verlengen. Wil je meer info? Mail of bel gerust naar één van onze secretariaten en we helpen je graag. 

Nieuwe uitlening:
https://forms.gle/y6n3rxR39kP2Xuu56

Verlenging uitlening instrument:
https://forms.gle/cdZuFvm2fDMJZFUi9

Voor verdere vragen zijn wij bereikbaar via mail: 


Inschrijvingsgelden schooljaar 2020 - 2021

Inwoner Wijnegem - Schilde - Zoersel

Normaal tarief

Jongeren (8 tem 17 jaar - Geboortejaren 2002-2011)

€ 88

18 tot en met 24 jaar (Geboortejaren 1995-2001)

€ 144

+25 (Geboortejaren ... - 1994)

€ 328

Initiatie: Klavertje 5 (6 en 7 jaar - Geboortejaren 2013-2014)

€ 88

Initiatie: Viool (vanaf 5 jaar)

€ 195

Inwoner van een andere gemeente

Normaal tarief

Jongeren (8 tem 17 jaar - Geboortejaren 2002-2011)

€ 103

18 tot en met 24 jaar (Geboortejaren 1995-2001)

€ 159

+25 (Geboortejaren ... - 1994)

€ 343

Initiatie: Klavertje 5 (6 en 7 jaar - Geboortejaren 2012-2013)

€ 103

Initiatie: Viool (vanaf 5 jaar)

€ 195

Opgelet:

  • Er moet inschrijvingsgeld betaald te worden per studierichting (Muziek, Woord).
  • Medespelers en -zangers (koor) moeten zich eveneens inschrijven en het bijkomend inschrijvingsgeld betalen: €10 (inwoner Wijnegem-Schilde-Zoersel) of €25 (inwoner andere gemeente)

Het verminderde tarief

Wie komt in aanmerking voor het verminderd tarief en welk attest moet je hiervoor binnenbrengen?

Wie komt in aanmerking voor het verminderd tarief?

Welk attest binnenbrengen?

Bij inschrijving persoon ten laste

Volledig uitkeringsgerechtigden of ermee gelijkgestelde werklozen

Attest VDAB of RVA

+ attest gezinssamenstelling

Verplicht ingeschreven werkzoekenden op basis van reglementering in verband met arbeidsvoorziening en werkloosheid

Attest VDAB of RVA gedateerd vanaf inschrijving

+ attest gezinssamenstelling

Personen die leefloon ontvangen

Attest OCMW + attest inkomensgarantie voor ouderen

+ attest gezinssamenstelling

Personen met een handicap met een arbeidsongeschiktheid van minstens 66% of personen die recht hebben op een tegemoetkoming als gehandicapte of mindervalide

Attest van de fod waarop pijler 1 minstens vier punten bevat + attest van vaph

+ attest gezinssamenstelling

Personen die in een gezinsvervangend tehuis of in een medisch pedagogische instelling verblijven

Attest instituut of betrokken tehuis

+ attest gezinssamenstelling

Erkend politiek vluchtelingen

Attest gemeente: bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister en een identiteitsbewijs voor vreemdelingen geldig voor 5 jaar

+ attest gezinssamenstelling

Voor leerlingen onder de 18 jaar waarbij een ander lid van hetzelfde gezin reeds inschrijvingsgeld in dezelfde of een andere academie heeft betaald

Attest inschrijving andere academie

Voor leerlingen onder de 18 jaar die reeds een andere studierichting volgen in dezelfde of een andere academie

Attest inschrijving andere academie

Verdere info: https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/

Het verminderd tarief wordt enkel toegepast indien men in het bezit is van een geldig attest, uitgereikt door een bevoegde overheidsinstantie. Voor de juiste verminderde bedragen contacteer het secretariaat.


Attesten

Attesten in verband met het verminderd inschrijvingsgeld moeten meegebracht worden bij de inschrijving. Na 30 september kunnen we geen terugstortingen meer doen.

Indien u zelf een attest van inschrijving nodig hebt, vermeld dit dan op het inschrijvingsformulier bij de opmerkingen. Het zal enkele dagen later klaar liggen op het secretariaat van uw keuze.

  • ©2019 Academie Wijnegem - Schilde - Zoersel    — made by design