deconnectie

nieuwe bijlage bij ons acacemiereglement

Net als het basis- en secundair onderwijs moeten academies een kader voor deconnectie opmaken. Waar gaat dit over? De bereikbaarheid en toegankelijkheid van de academie en vooral de communicatie tussen leerkrachten en leerlingen/ouders. Wat zijn onze officiële communicatiekanalen? Wanneer mag ik een antwoord verwachten? ... 

Het volledige document kan u terugvinden als bijlage in ons academiereglement.

©2024 Academie Wijnegem - Schilde - Zoersel